De nieuwe wet inburgering is van kracht vanaf 1 januari 2022. Vanaf dit moment krijgen gemeenten dan de regie over de uitvoering van de inburgering. Als gevolg van deze ontwikkeling doet een nieuwe functie zijn intrede, de consulent inburgering. Maar wat houdt deze functie eigenlijk in? Daar gaan wij je alles over vertellen in deze blog.

Dit doet een consulent inburgering!

Als consulent inburgering houdt jij je bezig met alle taken die de gemeente heeft in het kader van deze wetgeving. Onderstaand beschrijven wij welke taken dit exact zijn.

1. Brede intake
De start van de inburgering begint bij het uitvoeren van een brede intake. De brede intake houdt simpelweg in dat je de persoonlijke situatie en de leerbaarheid van de nieuwkomer zo duidelijk mogelijk in beeld brengt. En dit doe je door (meerdere)  gesprekken met de nieuwkomer en zijn omgeving te voeren.

2. Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP)
Na de brede intake ben je in staat om in overleg met de nieuwkomer een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) op te stellen. Je levert maatwerk doordat de uitkomsten van de brede intake vertaalt worden naar persoonlijke doelen van de nieuwkomer. Hierin staat in ieder geval het volgende beschreven;

3. Aanbod voor inburgering 
Zodra het PIP is afgerond ga je een inburgeringsaanbod doen die hierop aansluit. Het inburgeringsaanbod betreft een leerroute die waar mogelijk taal en participatie combineert en sluit aan bij de rest van het inburgeringstraject. Wanneer je met nieuwkomers te maken hebt, faciliteer jij het inburgeringsaanbod. Gezinsmigranten en overige migranten dragen hier zelf de verantwoordelijkheid voor.

4. Voortgangsgesprekken
Na het inburgeringsaanbod blijf je nauw betrokken bij het inburgeringstraject.  Periodiek voert je voortgangsgesprekken om de voortgang te bewaken. Je dient minimaal 2 gesprekken te voeren in de eerste 12 maanden. Houdt de nieuwkomer zich niet aan gemaakte afspraken? Of loopt het traject anders dan gepland, dan je bijsturen en het traject aanpassen. Een traject duur maximaal drie jaar.

© 2024 burovoorjou.nl - All rights reserved - Webdesign en development by Dunico websites and advertising

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram